Lakiernik/Operator maszyn - atrakcyjna oferta!

 Dla naszego Klienta poszukujemy Lakiernika oraz Operatora maszyn i urządzeń - bezpośrednie zatrudnienie!

 

Jeżeli masz:

  • doświadczenie na stanowisku Lakiernika lub Operatora maszyn i urządzeń,
  • doświadczenie w lakierowaniu natryskowym materiałów plastikowym pistoletem pneumatycznym i wiedzę z zakresu obsługi kabiny lakierniczej oraz postępowania z substancjami chemicznymi,

lub

  • umiejętność dokonywania przezbrojeń na maszynach i czytania rysunków technicznych,

 

Aplikuj!

 

Oferujemy:

  • bezpośrednie zatrudnienie w renomowanej firmie produkcyjnej,
  • umowę o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy,
  • pracę w systemie II i III zmianowym,
  • kartę OK System, opiekę medyczną i bezpłatną siłownię na terenie firmy.

 

Czas na nowe możliwości! Wyślij nam swoje CV, przyjdź na rozmowę i poznaj szczegóły oferty.

 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.