Pracownik recepcji z j.angielskim

Dołącz do zespołu profesjonalistów i rozpocznij karierę w międzynarodowej korporacji. Gwarantujemy, że będzie to mocny punkt w Twoim CV!

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • prowadzenie recepcji i sekretariatu zakładu,
 • organizacja podróży służbowych,
 • zapewnienie sprawnej organizacji biura,
 • kompletowanie faktur i rachunków,
 • wyposażanie nowoprzyjętych pracowników,
 • nadawanie uprawnień dla pracowników,
 • rozliczanie kart obiegowych,
 • wsparcie w zakresie organizacji wszelkich eventów firmowych.

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia na analogicznym stanowisku,
 • płynnej znajomości języka angielskiego - warunek konieczny,
 • odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy.

 

Gwarantujemy:

 • wysokie wynagrodzenie uzależnione od Twojego doświadczenia i kompetencji,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • dynamikę pracy,
 • przyjazny zespół i brak nudy!

 

Miejsce pracy: Koluszki

 

Chcesz wiedzieć więcej? Prześlij nam swoje CV!

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.