Przygotowanie produkcji

TARCZA FLEXIDEA - POMAGAMY I ZATRUDNIAMY, GDY INNI ZWALNIAJĄ!


Jeśli masz dosyć taśmowych produkcji i cenisz sobie spokój oraz rodzinną atmosferę, ta oferta jest dla Ciebie ;)

Szukamy pomocników do przygotowania produkcji.

Do Twoich zdań należeć będzie tylko:


•przygotowanie surowych produktów do lakierowania,
•kontrola jakości polakierowanych produktów,
•przygotowanie produktów do wysyłki do Klienta.

A w zamian oferujemy:

•umowę o pracę,
•stałe zatrudnienie,
•pracę tylko na wyznaczonym dziale,
•pracę w systemie 3 zmianowym,
•dodatek za pracęw nocy 20%,
•premie wydajnościowe co miesiąc.

Brzmi dobrze? Aplikuj!

Wymagamy doświadczenia na produkcji.

Lokalizacja: Centrum


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Jeżeli w CV zawarte są dane obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o dopisanie w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych wykorzystywanych dla celów rekrutacji i aplikowania o pracę jest FLEXIDEA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: http://flexidea.pl/pl/news/56 W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iodo[małpa]flexidea.pl

Do Twoich zdań należeć będzie tylko:


•przygotowanie surowych produktów do lakierowania,
•kontrola jakości polakierowanych produktów,
•przygotowanie produktów do wysyłki do Klienta.

A w zamian oferujemy:

•umowę o pracę,
•stałe zatrudnienie,
•pracę tylko na wyznaczonym dziale,
•pracę w systemie 3 zmianowym,
•dodatek za pracęw nocy 20%,
•premie wydajnościowe co miesiąc.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.