Asystentka Zarządu

 Do międzynarodowej korporacji poszukujemy Pracownika na stanowisko Asystentki Zarządu.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stałe godziny pracy
 • szerokie możliwości rozwoju w różnych strukturach organizacji
 • dynamikę pracy
 • pakiet benefitów
 • pracę w międzynarodowym środowisku

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • doświadczenie na analogicznym stanowisku
 • płynna znajomość języka angielskiego - warunek konieczny
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i samodzielność
 • doskonałe umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • efektywna organizacja i wsparcie pracy Zarządu
 • administrowanie kalendarzem i organizacją spotkań, zebrań oraz podróży służbowych Zarządu firmy
 • sporządzanie raportów, prezentacji i materiałów informacyjnych
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dokumentów wewnątrz firmy
 • przygotowanie i redagowaniem pism oraz sprawozdań i zestawień
 • weryfikacja procesu akceptacji faktur w firmie 
 • współpraca z hotelami, przewoźnikami i in. Partnerami zewnętrznymi

 

Jeżeli świadomie poszukujesz swojego Pracodawcy, aplikuj!

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.