Team Leader

Jeżeli jesteś zorientowany na rozwój zawodowy, z nami będzie to dużo łatwiejsze!

 

Międzynarodowa korporacja produkcyjna poszukuje Pracownika na stanowisko Team Leader'a.

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • realizacja produkcji zgodnie ze specyfikacją i planem produkcyjnym
 • kontrola procesu produkcyjnego
 • ścisła współpraca z przełożonymi, kierownikiem zmiany oraz służbami technicznymi produkcji
 • nadzór nad utrzymaniem standardów w procesie

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • gotowości do pracy w systemie III zmianowym
 • znajomości zagadnień z zakresu 5S oraz Lean manufacturing
 • zdolności menedżerskich
 • analitycznego myślenia

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • bezpośrednie zatrudnienie
 • elastyczny czas pracy
 • atrakcyjne zarobki
 • realne możliwości rozwoju zawodowego
 • kartę OK System, program zakupów pracowniczych
 • bezpłatną siłownię na terenie firmy

 

Jeżeli świadomie poszukujesz pracodawcy,aplikuj!

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.