Księgowy/a

Poszukujemy Młodszego Księgowego/ Księgowego dla globalnego koncernu, zajmującego się automatyką przemysłową.

Oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa na 6 miesięcy przez APT, kolejno zatrudnienie bezpośrednie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kompetencji,
 • elastyczny czas pracy: możliwość rozpoczęcia między 7 a 9 rano,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • kartę OK System, ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną,
 • dofinansowanie do posiłków.
Twoje zadania:
 • wsparcie Głównego Księgowego / Dyrektora Finansowego w procesie księgowania dokumentów kosztowych oraz administrowania danymi finansowymi w systemie,
 • księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych w procesie zakupów krajowych,
 • pomoc w przygotowaniu sprawozdań, zestawień np. dla GUS, US, czy instytucji audytujących,
 • wprowadzanie danych do systemu ERP, np. w zakresie definiowania kontrahentów, terminów płatności itp.
Oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego,
 • minimum 1 rok doświadczenia na pokrewnym stanowisku,
 • podstawowej znajomość zagadnień księgowości i podatków oraz podstawowej znajomość przepisów w zakresie finansów i rachunkowości,
 • znajomości programów księgowych,
 • dokładności, otwartości, pozytywnego nastawienia,
 • znajomość angielskiego będzie dodatkowym atutem!

Lokalizacja: Łódź Górna

Aplikuj, możliwe, że czekamy własnie na Ciebie!

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.