Operator montażu

Dla globalnego koncernu zajmującego się produkcją elektrozaworów i cewek stosowanych w wielu gałęziach branży przemysłowej, poszukujemy zmotywowanych pracowników z doświadczeniem produkcyjnym oraz chęcią podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Stanowisko: Operator montażu

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • zdolności manualnych
 • umiejętności czytania rysunku technicznego
 • umiejętność obsługi komputera
 • gotowość do pracy w systemie III zmianowym
 • doświadczenia w branży produkcyjnej

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę i długofalowe zatrudnienie
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wynagrodzenia
 • pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym
 • pracę w pozycji siedzącej

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • wytworzenie produktu zgodnie ze standardami
 • montaż, testowanie oraz pakowanie gotowego wyrobu
 • kontrola jakości wytwarzanego produktu,
 • raportowanie

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.