Operator wózka bez UDT - III zmiany - Widzew

Tarcza Flexidea - pomagamy i zatrudniamy, gdy inni zwalniają! 

 

Flexidea to zespół profesjonalistów, którzy od 13 lat wspierają najlepszych pracodawców w zakresie rekrutacji, selekcji oraz zatrudniania personelu.

 

Dla wiodącego producenta wyrobów urządzeń AGD poszukujemy pracowników zorientowanych na długofalową współpracę.

 

 

 

Lokalizacja: Łódź Widzew

 

Stanowisko: Operator wózka 

Twoje zadania:

 • obsługa wózka elektrycznego typu tugger,
 • zapewnienie ciągłości produkcji,
 • dowożenie komponentów na produkcję,
 • odbieranie komponentów lub produktów z produkcji.

 Jesteś odpowiednim Kandydatem, jeżeli:

 • posiadasz czynne prawo jazdy kat. B,
 • masz doświadczenie w obsłudze wózków elektrycznych,
 • jesteś osobą odpowiedzialną, rzetelnie wykonujesz swoje obowiązki oraz jesteś zmotywowany do długofalowej współpracy.

 Gwarantujemy:

 • umowę o pracę i stabilność zatrudnienia,
 • atrakcyjny system premiowy: premia frekwencyjna, premia produkcyjna, dodatek nocny,
 • pakiet benefitów: karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną, darmową siłownię na terenie zakładu,
 • wdrożenie do pracy.

Jeżeli świadomie poszukujesz dobrego Pracodawcy, zgłoś się do nas!

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.