Recepcjonistka

 

Tarcza Flexidea - pomagamy i zatrudniamy, gdy inni zwalniają! 

 

Flexidea to zespół profesjonalistów, którzy od 14 lat wspierają najlepszych pracodawców w zakresie rekrutacji, selekcji oraz zatrudniania personelu. Jesteśmy wiodącą Agencją Pracy Tymczasowej w województwie łódzkim ale swoim zasięgiem wykraczamy znacznie szerzej. W ostatnich latach mocno zaangażowaliśmy się w zatrudnienie obywateli ze wschodu a każdego dnia prowadzimy szereg ciekawych projektów rekrutacyjnych.

Naszą firmę tworzą ludzie młodzi, pełni energii i otwarci na wiedze i doświadczenia.

Dołącz do Flexidea i rozpocznij swoja karierę w rekrutacji.

Aktualnie poszukujemy osoby do pracy na recepcji oraz ściśle współpracującej z zespołem rekruterów.


Zadania:

 • obsługa recepcji w języku polski i ukraińskim(bezpośrednia i telefoniczna)
 • informowanie kandydatów o ofertach pracy,
 • udział w kampaniach promocyjnych,
 • ścisła współpraca z zespołem rekruterów oraz administratorów,
 • obsługa poczty,
 • współpraca z dostawcami (art. biurowe, przychodnie lekarskie, serwisy itp.)

 

 

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • wysokiej kultury osobista,
 • dobrej znajomości obsługi MS Office,
 • praktyki w i obsłudze FaceBook, Messenger i innych komunikatorów,
 • znajomość języka ukraińskiego będzie dodatkowym atutem!

 

 • umowę o pracę i stałe zatrudnienie,
 • profesjonalne narzędzia pracy z obszaru rekrutacji,
 • wdrożenie i opiekę w pierwszych dniach pracy,
 • szkolenia i doskonalenie zawodowe w obszarach rekrutacji i administracji,
 • wielokulturowe środowisko pracy,
 • dobre wynagrodzenie i możliwość uczestniczenia w projektach premiowych,

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.