Operator CNC - Koluszki

 Rekrutujemy Kandydatów do pracy jako Operator CNC


Dla naszego Klienta z branży automotive, szukamy pracowników znających się na obsłudze frezarek oraz tokarek. Jeśli nawet masz ukończony tylko kurs i chcesz sprawdzić się w tej pracy, również aplikuj ;)


Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (okres próbny 3 mce),

- zatrudnienie bezpośrednie w firmie po okresie próbnym,

- stawkę podstawową, dodatek nocny i premie uznaniowe,

- możliwość ciągłego rozowju,

- pracę w nowoczesnym i zautomatyzowanym zakładzie,

- wsparcie podczas okresu wdrożenia,

- udział w szkoleniach wewnętrznych.

Oczekujemy:

- doświadczenia w pracy na produkcji,

- doświadczenia w obsłudze frezarek, tokarek,

- kontroli jakości wykonanego detalu,

- obsługi narzędzi pomiarowych (miarka, suwmiarka),

Konieczne jest również posiadanie uprawnień operatora CNC/dyplom ukończenia kursu CNC.

Praca w Koluszkach

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli w CV zawarte są dane obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o dopisanie w CV:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”.

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych wykorzystywanych dla celów rekrutacji i aplikowania o pracę jest FLEXIDEA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: http://flexidea.pl/pl/news/56 W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iodo[małpa]flexidea.pl

 Oczekujemy:

- doświadczenia w pracy na produkcji,

- doświadczenia w obsłudze frezarek, tokarek,

- kontroli jakości wykonanego detalu,

- obsługi narzędzi pomiarowych (miarka, suwmiarka),

Konieczne jest również posiadanie uprawnień operatora CNC/dyplom ukończenia kursu CNC.

 Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (okres próbny 3 mce),

- zatrudnienie bezpośrednie w firmie po okresie próbnym,

- stawkę podstawową, dodatek nocny i premie uznaniowe,

- możliwość ciągłego rozowju,

- pracę w nowoczesnym i zautomatyzowanym zakładzie,

- wsparcie podczas okresu wdrożenia,

- udział w szkoleniach wewnętrznych.