Magazynier UDT

Tarcza Flexidea - pomagamy i zatrudniamy, gdy inni zwalniają! 

Szukamy zmotywowanych i doświadczonych magazynierów z uprawnieniami UDT do pracy w międzynarodowej firmie, która ma ponad 75 letnie doświadczenie w produkcji wyrobów z drutu i rozwiązań dla przemysłu oraz gospodarstw domowych.

 

Co możemy Ci zaoferować?

- pracę w stabilnej firmie,

- zatrudnienie w oparciu o UoP,

- wynagrodzenie zasadnicze 3300 brutto oraz premie uznaniowe,

- jasny zakres obowiązków,

- profesjonalną obsługę administracyjną w trakcie zatrudnienia.

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

- motywacji oraz dyspozycyjności (praca na 3 zmiany),

- doświadczenia w pracy na magazynie min. rok

- uprawnień UDT.

 

Jeśli zainteresowała Cię oferta i chcesz dowiedzieć się więcej aplikuj lub zadzwoń pod numer 530110150.

Jeżeli w CV zawarte są dane obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o dopisanie w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów obsługi procesu rekrutacji jest FLEXIDEA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 73/1/1a. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej FLEXIDEA Sp. z o.o. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym wskazanym na stronie internetowej FLEXIDEA Sp. z o.o.”

- motywacja oraz dyspozycyjność (praca na 3 zmiany),

- doświadczenie w pracy na magazynie min. rok

- uprawnień UDT.

- pracę w stabilnej firmie,

- zatrudnienie w oparciu o UoP,

- wynagrodzenie zasadnicze 3300 brutto oraz premie uznaniowe,

- jasny zakres obowiązków,

- profesjonalną obsługę administracyjną w trakcie zatrudnienia.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.