Analityk ds. Kontroli Jakości

Dla naszego szwajcarskiego Klienta, będącym liderem w branży farmaceutycznej szukamy pracowników, którzy stawiają na dobrą i stałą pracę z realnymi perspektywami rozwoju.


Dlaczego warto? Przekonaj się sam!

Aktualnie szukamy Analityka ds. Kontroli Jakości

Dołączając do zespołu profesjonalistów masz pewność:

- stabilnego zatrudnienia,

- wynagrodzenia uzależnionego tylko od Twojego doświadczenia oraz umiejętności,

- dodatku w postaci karty lunch o wysokości 300 zł brutto,

- bogatego pakietu dodatków pozapłacowych,

- szkoleń i możliwości realnego rozwoju.

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

- Twojej bezcennej motywacji i odpowiedzialności,

- wykształcenia wyższego (chemiczne lub pokrewne),

- znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,

- doświadczenia minimum rocznego w pracy w laboratorium w przemyśle farmaceutycznym lub pokrewnym. 

 

Co będzie należało do Twoich codziennych obowiązków?

- zarządzanie odczynnikami chemicznymi,

- samodzielne prowadzenie testów oraz pomiarów,

- skrupulatne sporządzanie protokołów i raportów,

- dokonywanie przeglądów okresowych urządzeń oraz ich napraw.

 

Informacje dodatkowe o ofercie:

 - praca w systemie II zmianowym,

- lokalizacja: Stryków,

- zapewniony dojazd z Łodzi oraz Głowna.

- zatrudnienie bezpośrednie w firmie.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, nie zwlekaj i aplikuj. Możliwe, że to właśnie na Ciebie na czekamy!

Jeżeli w CV zawarte są dane obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o dopisanie w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów obsługi procesu rekrutacji jest FLEXIDEA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 73/1/1a. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej FLEXIDEA Sp. z o.o. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym wskazanym na stronie internetowej FLEXIDEA Sp. z o.o.”

 - Twoja bezcenna motywacja i odpowiedzialność,

- wykształcenie wyższe (chemiczne lub pokrewne),

- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,

- doświadczenie minimum roczne w pracy w laboratorium w przemyśle farmaceutycznym lub pokrewnym.

 - stabilne zatrudnienie,

- wynagrodzenie uzależnione tylko od Twojego doświadczenia oraz umiejętności,

- dodatek w postaci karty lunch o wysokości 300 zł brutto,

- bogate pakiety dodatków pozapłacowych,

- szkolenia i możliwość realnego rozwoju.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.