Fakturzystka - Dział Księgowości

Jeśli masz za sobą pierwsze doświadczenia w pracy w dziale finansów/administracji/księgowości, ta oferta jest skierowana do Ciebie. 
 
Dla naszego Klienta szukamy Asystenta/tki działu księgowości
 
Co możemy zaoferować?
 
- umowę o pracę od pierwszego dnia,
- stawkę na start 3200 brutto + premie kwartalne,
- zgrany i pomocny zespół,
- przeszkolenie i wdrożenie do obowiązków.
 
Jakie będą Twoje główne obowiązki?
 
- weryfikacja faktur zakupu towarów,
- księgowanie faktur zakupu towarów,
- weryfikacja zgodności faktur,
- sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur zakupu oraz faktur korygujących,
- kontrola rozrachunków z wybranymi dostawcami.
 
Czego oczekujemy od Ciebie?
 
- wykształcenia min. średniego,
- mile widziane pierwsze doświadczenia w pracy w dziale finansów/księgowości/administracji,
- motywacji do pracy,
- dyspozycyjności.
 
Jeśli Twoim zdaniem spełniasz wymienione oczekiwania oraz możesz pochwalić się pożądanym przez Nas doświadczeniem - aplikuj.
 
 
Lokalizacja: Teolin
 
 
Jeżeli w CV zawarte są dane obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o dopisanie w CV:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”.
 
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów obsługi procesu rekrutacji jest FLEXIDEA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 73/1/1a. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej FLEXIDEA Sp. z o.o. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym wskazanym na stronie internetowej FLEXIDEA Sp. z o.o.”

Czego oczekujemy od Ciebie?
 
- wykształcenia min. średniego,
- mile widziane pierwsze doświadczenia w pracy w dziale finansów/księgowości/administracji,
- motywacji do pracy,
- dyspozycyjności.

Co możemy zaoferować?
 
- umowę o pracę od pierwszego dnia,
- stawkę na start 3200 brutto + premie kwartalne,
- zgrany i pomocny zespół,
- przeszkolenie i wdrożenie do obowiązków.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A. Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z rekrutacją na w/w stanowisko. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iodo@flexidea.pl. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO na stronie: http://flexidea.pl/pl/strony/1

Prosimy o niezamieszczanie w CV szczególnych kategorii danych osobowych*, takich jak dane o niepełnosprawności, dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych. Jednakże w przypadku jeżeli w CV zawarte są dane o których mowa powyżej, obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. prosimy o zaznaczeniu w formularzu aplikacyjnym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Flexidea sp. z o.o. przez okres najbliższych 2 lat. Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.

*Zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO szczególne kategorie danych osobowych to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej.