FLEXIDEA i zabytki Łodzi

Miło nam poinformować, że dobiegł końca remont fasady objętego nadzorem konserwatora zabytków budynku siedziby FLEXIDEA. Cieszymy się mogąc wnieść swój wkład w odnowienie zabytkowej tkanki Łodzi:)

Kamienica przy ul. Wólczańskiej 73 została wzniesiona w roku 1922. Jest typowym przykładem wykształconego w końcu XIX wieku w Łodzi stylu budynku o charakterze rezydencjonalno-użytkowym. W tym sensie jest porównywalna do najlepsztch wzorców z ulicy Piotrkowskiej. Budynek figuruje w ewidencji zabytków i znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łodzi.