Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Dla firmy Flexidea Spółka z o.o. dbałość o Twoje dane osobowe zawsze była niezwykle ważna. W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie zwanym RODO, spełniając wymóg prawny wykonania obowiązku informacyjnego odpowiadamy poniżej na pytania:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem:  iodo@flexidea.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Flexidea?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji obsługi procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz do kontaktu.  
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody.
Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dotychczasowy przebieg zatrudnienia, doświadczenie zawodowe.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie masz uprawnienia wobec Flexidea w zakresie przetwarzanych danych?
Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi procesu rekrutacji i zatrudnienia lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Flexidea przechowuje dane osobowe w związku z zatrudnieniem przez czas niezbędny do realizacji obowiązków nakładanych przez polskie prawo wynikających z Twojego zatrudnienia oraz przez okres wymagany przez przepisy po zakończeniu Twojego zatrudnienia.
Flexidea przechowuje dane kandydatów przez czas trwania rekrutacji , w przypadku wyrażonej  zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.