Dlaczego FLEXIDEA?

Celem FLEXIDEA jest wspieranie w działaniach osób aktywnych na rynku pracy. Jesteśmy gotowi do pomocy wszystkim tym, którzy świadomie poszukują pracodawcy, są zorientowani na rozwój zawodowy lub po prostu zmieniają pracę. Możesz liczyć na nasze doświadczenie i kontakty na lokalnych rynkach pracy. Stanowimy wsparcie dla Ciebie na każdym etapie starań o wymarzone stanowisko. Z nami znalezienie pracy pełnej wyzwań i satysfakcji może okazać się dużo łatwiejsze.
Dzięki bliskiemu kontaktowi z pracodawcami dowiadujemy się najszybciej o nowych wakatach i potrzebach personalnych. Naszymi partnerami są renomowane firmy, o stabilnej i ugruntowanej pozycji, znane niejednokrotnie z dbałości o rozwój swych pracowników.
Jeśli oczekujesz łatwego i profesjonalnego doradztwa w znalezieniu pracy - skontaktuj się z FLEXIDEA!

Zalety pracy tymczasowej

zdobycie różnorodnych doświadczeń

  • Dzięki pracy w różnych organizacjach poznasz specyfikę pracy na odmiennych stanowiskach, sposób funkcjonowania danych firm i poszerzysz doświadczenie zawodowe.
  • określenie własnych preferencji zawodowych
  • Wykonując różne zawody, masz możliwość sprawdzić się w różnych projektach i na podstawie własnych doświadczeń zdecydować, z jaką pracą chcesz wiązać swój dalszy rozwój.

zdobycie stałego zatrudnienia

  • Pracując tymczasowo masz możliwość pokazania swych umiejętności i kwalifikacji. W momencie gdy w firmie tej pojawia się wolny wakat masz

większe szanse od innych kandydatów na otrzymanie stałej posady

legalny i pewny zarobek

  • Nasi pracownicy są zatrudniani na umowy o pracę.

dopasowanie okresu zatrudnienia do własnych potrzeb

Obowiązek informacyjny według RODO

 

 
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO
 
Dla firmy Flexidea Spółka z o.o. dbałość o Twoje dane osobowe zawsze była niezwykle ważna. W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie zwanym RODO, spełniając wymóg prawny wykonania obowiązku informacyjnego odpowiadamy poniżej na pytania:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexidea Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 73 lokal 1/1A.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem:  iodo@flexidea.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Flexidea?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie realizacji obsługi procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz do kontaktu.  
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody.
Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dotychczasowy przebieg zatrudnienia, doświadczenie zawodowe.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie masz uprawnienia wobec Flexidea w zakresie przetwarzanych danych?
Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi procesu rekrutacji i zatrudnienia lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
Flexidea przechowuje dane osobowe w związku z zatrudnieniem przez czas niezbędny do realizacji obowiązków nakładanych przez polskie prawo wynikających z Twojego zatrudnienia oraz przez okres wymagany przez przepisy po zakończeniu Twojego zatrudnienia.
Flexidea przechowuje dane kandydatów przez czas trwania rekrutacji , w przypadku wyrażonej  zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.